چشم‌­انداز و ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت شرکت,ماموریت ماریناسان,ماموریت و چشم انداز ماریناسان,ماموریت صنایع سلولزی ماریناسان,اهداف ماریناسان

حضور در سبد سلامت خانوار با ارايه محصولات سلولزی بهداشتی درقالب آميزه اي متمايز از كيفيت و قيمت، از طريق به كارگيری فناوری های نوين و توسعه مستمر توانمندی های سرمايه انسانی


چشم‌­انداز شرکت
چشم‌­انداز شرکت صنایع سلولزی ماریناسان، رهبری در بازار محصولات سلولزی و بهداشتی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه است.

-

ماموریت شرکت

ماموريت شرکت ما کسب رضایت حداکثری تمامی ذینفعان‌مان به ویژه مصرف کنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه با بکارگیری بهترین تکنولوژی‌ها و متخصصان متعهد است.