پیام مدیرعامل

مهران ابول نژادیان,مدیر ماریناسان,مدیر عامل ماریناسان,مدیر صنایع سلولزی ماریناسان,دکتر مهران ابول نژادیان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سازمانی فعال، در حال توسعه و پیشرو در زمینه تولید و ارائه محصولات سلولزی و بهداشتی در ایران و کشورهای منطقه است که با بهره گیری از کارکنان متعهد و متخصص در جهت شناخت و برطرف کردن نیازهای حال و آینده مشتریان در حوزه محصولات سلولزی و بهداشتی و ایجاد رضایت مداوم همه ذینفعان گام بر می دارد.


-

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان سازمانی فعال، در حال توسعه و پیشرو در زمینه تولید و ارائه محصولات سلولزی و بهداشتی در ایران و کشورهای منطقه است که با بهره گیری از کارکنان متعهد و متخصص در جهت شناخت و برطرف کردن نیازهای حال و آینده مشتریان در حوزه محصولات سلولزی و بهداشتی و ایجاد رضایت مداوم همه ذینفعان گام بر می دارد.

کلید اصلی رسیدن به چشم اندازمان، اهرم تمایز می باشد. ما تمایز را بر اساس توانمندی اعضای خانواده ماریناسان و از طریق برقراری ارتباط مؤثر با مشتری برای شناخت نیازهای منحصر به فرد آنها و بهره گیری از فن آوریهای نوین پیاده سازی می کنیم.

ما همچنان که در حال توسعه حرفه ای هستیم، معتقد به مسئولیت اجتماعی خود هستیم و در راستای مسئولیت اجتماعی خود گام های بزرگی را بر می داریم.

---

مهران ابول نژادیان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان