اکتیو - دستمال کاغذی

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • دستمال کاغذی 150 برگ دولایه سفید 48 عددی اکتیو سری شگفتی بهار
   دستمال کاغذی 150 برگ دولایه سفید 48 عددی اکتیو سری شگفتی بهار
  • دستمال کاغذی 100 برگ دولایه سفید 72 عددی اکتیو سری شگفتی بهار
   دستمال کاغذی 100 برگ دولایه سفید 72 عددی اکتیو سری شگفتی بهار
  • دستمال کاغذی جعبه ای اکتیو 100 برگ 72عددی دولا سفید (M)
   دستمال کاغذی جعبه ای اکتیو 100 برگ 72عددی دولا سفید (M)
  • دستمال کاغذی جعبه ای اکتیو300 برگ48عددی دولاسفیدطرح C
   دستمال کاغذی جعبه ای اکتیو300 برگ48عددی دولاسفیدطرح C
  • دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه سفید 48 عددی اکتیو کریسمس سری فانتزی
   دستمال کاغذی 150 برگ دو لایه سفید 48 عددی اکتیو کریسمس سری فانتزی
  • دستمال کاغذی جعبه ای 150 برگ دو لایه سفید 48 عددی اکتیو سری shine
   دستمال کاغذی جعبه ای 150 برگ دو لایه سفید 48 عددی اکتیو سری shine
  • دستمال کاغذی جعبه ای 150 برگ دو لایه سفید 48 عددی اکتیو سری آساره
   دستمال کاغذی جعبه ای 150 برگ دو لایه سفید 48 عددی اکتیو سری آساره
  • دستمال کاغذی جعبه ای 100 برگ سه لایه سفید 36 عددی اکتیو سری Luxury night
   دستمال کاغذی جعبه ای 100 برگ سه لایه سفید 36 عددی اکتیو سری Luxury night