سافتکس - نوار بهداشتی

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • نوار بهداشتي بالدار فلاف بزرگ 10 عددي 36 بسته اي کتانی سافتکس
   نوار بهداشتي بالدار فلاف بزرگ 10 عددي 36 بسته اي کتانی سافتکس
  • نوار بهداشتي بالدار فلاف پلی اتیلنی بزرگ 10 عددي 36 بسته اي سافتکس
   نوار بهداشتي بالدار فلاف پلی اتیلنی بزرگ 10 عددي 36 بسته اي سافتکس
  • نوار بهداشتی بالدار فلاف نازک بزرگ سافتکس 10 عددی 36 بسته ای با تاپ شیت کتان امباس دار
   نوار بهداشتی بالدار فلاف نازک بزرگ سافتکس 10 عددی 36 بسته ای با تاپ شیت کتان امباس دار