صنایع سلولزی ماریناسان صادر کننده نمونه ملی سال 1400

مراسم بیست‌و‌پنجمین دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه کشور صبح روز دوشنبه با حضور دکتر مخبر معاون رئیس جمهور، دکتر فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت، محسن رضایی معاون رئیس جمهور، دکتر ستاری معاون فناوری رئیس جمهور و مهندس نیما فیروز دهقان مدیر فروش و بازاریابی و مهندس مازیار احمدی مدیر صادرات شرکت صنایع سلولزی ماریناسان برگزار شد. در این رویداد، مقامات دولتی از برنامه‌های تحولی خود در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی سخن گفتند و صاحبان شرکت‌های تولیدی و صادراتی نیز نشان و لوح تقدیر برترین‌های صادرات کشور را دریافت کردند. در مراسم امسال، از 52 صادرکننده برتر سال 1400 تجلیل و تقدیر شد. در این همایش شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به عنوان یکی از 37 صادر کننده نمونه ملی سال 1400 معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

مراسم بیست‌و‌پنجمین دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه کشور صبح روز دوشنبه با حضور دکتر مخبر معاون رئیس جمهور، دکتر فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت، محسن رضایی معاون رئیس جمهور، دکتر ستاری معاون فناوری رئیس جمهور و مهندس نیما فیروز دهقان مدیر فروش و بازاریابی و مهندس مازیار احمدی مدیر صادرات شرکت صنایع سلولزی ماریناسان برگزار شد. در این رویداد، مقامات دولتی از برنامه‌های تحولی خود در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی سخن گفتند و صاحبان شرکت‌های تولیدی و صادراتی نیز نشان و لوح تقدیر برترین‌های صادرات کشور را دریافت کردند. در مراسم امسال، از 52 صادرکننده برتر سال 1400 تجلیل و تقدیر شد. در این همایش شرکت صنایع سلولزی ماریناسان به عنوان یکی از 37 صادر کننده نمونه ملی سال 1400 معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.