اکتیو - دستمال توالت

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

شرکت صنایع سلولزی ماریناسان


  • دستمال توالت P.T.P دوقلو اکتیو 36 عددی
   دستمال توالت P.T.P دوقلو اکتیو 36 عددی
  • دستمال توالت 8 قلو P.T.P اکتیو 9 بسته ای (Stax)
   دستمال توالت 8 قلو P.T.P اکتیو 9 بسته ای (Stax)
  • دستمال توالت 12 قلو P.T.P اکتیو 6 بسته ای (Stax)
   دستمال توالت 12 قلو P.T.P اکتیو 6 بسته ای (Stax)