برچسب ها

چرا گاه وجدان را فراموش می کنیم؟
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ کد خبر : 34

چرا گاه وجدان را فراموش می کنیم؟

آزمایش میلگرام : مردی که برای آزمایش آمده بود، دستش را در کاسه‌ای کرد که در آن کاغذهای مختلف به صورت تا شده قرار گرفته بود. قرار بود با چیزی شبیه قرعه کشی، مشخص شود که او «آزمایشگر»...

ادامه مطلب